Projekty

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” z siedzibą w Borowym Młynie – Oddział w Nowym Stawie realizuje w okresie od 24.10. – 31.12.2022 rok projekt w ramach programu „ Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Moduł II: Wsparcie Osób Bezdomnych, Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

Kwota dofinansowania: 60 552,50 zł, całkowity koszt realizacji działań projektowych; 68 052,50 zł.

Adresatami projektu są podopieczni przebywający w naszej placówce, pochodzący z różnych regionów Polski. Są to osoby bezdomne, zarówno kobiety jak i mężczyźni, którzy od wielu lat borykają się z problemem bezdomności, choroby alkoholowej, rożnego rodzaju zaburzeniami i niepełnosprawnościami.

Grupę docelową stanowi łącznie ok. 50 osób przebywających w Oddziale „AGAPE” w Nowym Stawie.

Współpraca w obszarze w obszarze zadań terapeuty uzależnień – ok. 26 osób, psychologów- ok. 40 osób, socjoterapeuty ok. 15 osób, pracownika socjalnego – ok. 160 osób.

W ramach projektu prowadzone są następujące działania:

1. UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ – polegającej na edukowaniu i podnoszeniu świadomości, pomocy w kształtowaniu właściwych postaw budujących umiejętność regulowania napięć, postaw sprzyjających unikania stosowania alkoholu. Do realizacji działań projektowych zamierzamy zaangażować dwóch psychologów.

2. PROWADZENIE PROGRAMU EDUKACYJNO-MOTYWUJACEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH tj.

  1. Terapia indywidualna
  2. Terapia grupowa
  3. Zajęcia wspomagające oddziaływania psychoterapii

3. SOCJOTERAPIA polegającą na budowaniu poczucia własnej wartości i pewności siebie

a) zajęcia grupowe

b) spotkania indywidualne

4.PROWADZENIE PRACY SOCJALNEJ

a) spotkania indywidualne

5. ORGANIZACJA WYJAZDÓW/WYCIECZEK/INNE AKTYWNOŚCI

W październiku

  • w ramach nauki zachowań abstynenckich – wyjazd do kina w Elblągu
  • wyjazd do stadniny koni Iskra w Sztumskim Polu

W listopadzie

  • wyjazd na Oddział Terapii Uzależnień i Zwiedzanie Wzgórza Katedralnego we Fromborku
  • zabawa Andrzejkowa

W grudniu

  • wyjazd do Poradni Uzależnień w Nowym Dworze Gdańskim – spotkanie z grupą trzeźwiejących alkoholików w ceku zmotywowania do kontynuowania terapii w systemie ambulatoryjnym.

6. MATERTIAŁY BIUROWE/POMOCE DYDAKTYCZNE/UPOMINKI.

Zakup telewizora – projekcja filmów w ramach terapii (który zostanie wykorzystany w tym celu również po zakończeniu działań projektowych).

Materiały biurowe – papier, zeszyty, notesy i długopisy, flamastry itp.

Zakup drobnych upominków dla beneficjentów na zakończenie projektu.

Możliwość komentowania została wyłączona.