O nas

Stowarzyszenie  na Rzecz Bezdomnych „ AGAPE”  powstało  13 stycznia 1998 roku z inicjatywy  Pani Grażyny Sochackiej. Obecnie   w ramach stowarzyszenia funkcjonują  cztery schroniska (Borowy Młyn, Sztum, Szawałd, Nowy Staw), które świadczą całodobową  pomoc osobom bezdomnym  i niepełnosprawnym. W naszych ośrodkach  przebywa stacjonarnie ok. 400 osób.

Prowadzimy  działania na rzecz poprawy stanu zdrowia osób  bezdomnych z niepełnosprawnościami  poprzez zapewnienie im odpowiedniej opieki bytowej i pomocy specjalistycznej.

Stowarzyszenie  realizuje zadania  z zakresu  pomocy społecznej określonych w art. 48  i 48 a  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.)

Wpis do rejestru wojewody ( pod numerami 22-25)

http://www.gdansk.uw.gov.pl/attachments/article/56/lista%20schronisk_2014-XII-1.pdf

Stowarzyszenie  oferuje :

 • całodobowe schronienie
 • wyżywienie ( 3 posiłki dziennie w tym jeden gorący)
 • pracę socjalną
 • pomoc psychologiczną
 • terapie zajęciową
 • rehabilitację
 • opiekę pielęgniarską
 • pomoc lekarską, w tym pomoc lekarza psychiatry, ortopedy
 • terapię uzależnienia od alkoholu
 • opiekę duszpasterską
 • pomoc prawną
 • aktywizacje społeczno-zawodową
 • staże zawodowe

Sposób  ubiegania się o przyjęcie :

– W celu  umieszczenia osoby bezdomnej w naszych  schroniskach należy  skontaktować się z ośrodkiem pomocy społecznej,  właściwym ze względu  na ostatnie miejsce pobytu stałego osoby bezdomnej, w celu ustalenia  pomocy.

Dokumentacja:

– Skierowanie   wydane przez  OPS

– Wydanie decyzji  o odpłatności za pobyt w schronisku. Decyzja określa wysokość opłaty wnoszonej przez  mieszkańca oraz  dopłatę OPS.

W dniu przyjęcia  osoba  bezdomna   powinna posiadać :

– Dowód osobisty( jeżeli posiada)

– Dokumentację medyczną ( spis przyjmowanych aktualnie leków)

– Oświadczenie osoby bezdomnej  o  wyrażeniu zgody  na  pobyt w schronisku i  deklaracją odpłatności za pobyt .(wymagane koniecznie)

– Decyzje o wysokości dochodu( zasiłek stały , decyzje ZUS, KRUS, inne)

Schronisko  w Borowym  Młynie                   dojazd   mapa

Dokumenty do przyjęcia: link

Miejsc :120

Mieszkańcy – wyłącznie mężczyźni

Stan zdrowia : osoby  bezdomne  z niepełnosprawnością  , osoby starsze,  osoby oczekujące na umieszczenie w domach pomocy społecznej  lub innych placówkach  całodobowej  opieki.

           Kadra   w Borowym Młynie

 • Kierownik 1 osoba
 • Pracownik socjalny 1 osoba
 • Pracownik administracyjno –biurowy 1 osoba
 • Asystent osoby niepełnosprawnej 1 osoba
 • Dział opiekuńczo -terapeutyczny: 55 267 01 36   całodobowo
 • pielęgniarki – 3 osoby
 • opiekunki – 10 osób
 • terapeuta zajęciowy 1 osoba
 • fizjoterapeuta 1 osoba
 • wolontariusz (opiekun -salowy) 1 osoba
 • salowa 2 osoby
 • psycholog 1 osoba
 • Dział medyczny: lekarz rodzinny, lekarz ortopeda, lekarz psychiatra
 • Obsługa kuchenna: 5 kucharek
 • Kierowca (1 osoba)
 • Pracownik gospodarczy (1 osoba)
 • Palacz 1 osoba
 • Wolontariusze z Zakładu Karnego w Kwidzynie
 • Terapeuta uzależnień 1 osoba

Schronisko   w Nowym Stawie    dojazd   mapa

Miejsc :160

Mieszkańcy – kobiety  i  mężczyźni

Stan zdrowia : osoby  bezdomne  z niepełnosprawnością, osoby starsze,  osoby oczekujące na umieszczenie w domach pomocy społecznej  lub innych placówkach  całodobowej  opieki.

Kadra

 • Kierownik 1 osoba
 • Pracownik socjalny 2os
 • Księgowa 2 os
 • Psycholog 1 os
 • Pielęgniarki 5 os
 • Ratownik medyczny 1 os
 • Referent administracyjno- biurowy 1 os
 • Koordynator personelu opiekuńczego 1os
 • Opiekunki 22 os
 • Kucharki 2 os
 • Pomoc kuchenna 3os
 • Praczka 1 os
 • Sprzątaczka 2 os
 • Kierowca 1 os – terapeuta zajęciowa
 • Terapeuta uzależnień 1 osoba
 • Rehabilitant 1 osoba
 • Lekarz ogólny 1 osoba
 • Lekarz psychiatra 1 osoba
 • Lekarz ortopeda 1 osoba

Schronisko w Sztumiedojazd   mapa

Miejsc : 60

Mieszkańcy –  mężczyźni

Stan zdrowia : osoby  bezdomne  z niepełnosprawnością, zdolne do samoobsługi.

 • Kierownik placówki -1 osoba
 • Pracownik socjalny -1 osoba
 • Opiekun/kierowca -1 osoba
 • Opiekun- 2 soby
 • Terapeuta zajęciowy -1 osoba
 • Psycholog – 1 osoba
 • Terapeuta od uzależnień-1 osoba

Schronisko w Szawałdzie                        dojazd   mapa

Miejsc :60

Mieszkańcy –  mężczyźni

Stan zdrowia : osoby  bezdomne  z niepełnosprawnością, zdolne do samoobsługi.

 • Pracownik socjalny- 1 osoba
 • Opiekun- 4 osoby
 • Pracownik gospodarczy-1 osoba
 • Kucharka-1 osoba
 • Kierowca- zaopatrzeniowiec -1 osoba
 • Lekarz pierwszego kontaktu -1 osoba
 • Lekarz psychiatra -1 osoba
 • Pielęgniarka -1 osoba
 • Terapeuta od uzależnień-1 osoba
 • Psycholog -1 osoba

Możliwość komentowania została wyłączona.